skip to Main Content

Tips voor het doorbreken van negatieve gewoontes

Nagelbijten, neuspeuteren, duimzuigen, praten met voedsel in hun mond; kinderen kunnen al deze negatieve gewoontes en veel meer ontwikkelen. Vaak neemt het heel veel moeite om deze negatieve gewoontes te doorbreken en veel ouders weten niet eens waar zij moeten beginnen. Jij zal vast wel ooit te maken hebben gehad met een kind dat deze negatieve gewoontes heeft. Zulke gewoontes kunnen doorgebroken worden, maar mensen moeten de juiste tips hebben om dat te doen. Jij kan verder lezen om meer te weten over zulke tips voor het doorbreken van negatieve gewoontes.

Wat moet je weten?

Veel gewoontes en gedragspatronen van kinderen lijken vervelend te zijn, maar het zal heel veel helpen als je weet waarom zulke gewoontes en gedragspatronen getoond worden. Negatieve gewoontes zijn bijna altijd een een manier van coping. Het kan zijn dat het kind terugvalt op zulke gewoontes wanneer het moet omgaan met negatieve gevoelens, zoals stress, verdriet, frustratie en verveling. Deze zogenaamde “negatieve” gewoontes zijn vaak rustgevend voor het kind. Zulke gewoontes zijn bijna altijd delen van “fasen” in het leven van het kind en meestal groeit het kind uit deze “fasen”. Wat een uitdaging blijkt te zijn is het beheersen van het gedrag van het kind wanneer het bezig is met zulke gewoontes.

Wat moet je doen?

Over het algemeen is het een goed idee om negatieve gewoontes te negeren, want aandacht erop vestigen doet helemaal niets om een stop te zetten aan het gedrag van het kind. Het kan ook voorkomen dat aandacht vestigen op negatieve gewoontes van het kind het gedrag juist erger maakt.

Als jij vindt dat jouw kind van zijn of haar slechte gewoontes af moet, kan je de volgende tips volgen.

Geef op een rustige manier aan dat je het gedrag van het kind niet leuk vindt.

Hierbij is het ook handig om de reden waarom je het niet leuk vindt te vermelden. Dit is het best toepasbaar bij kinderen van 3 tot 4 jaar, omdat de kans groter is dat zij de grootte van het probleem beter zullen snappen. Je kan het kind vertellen dat je niet ervan houdt wanneer hij/zij de negatieve gewoonte toont, dat het niet staat op het kind en ook vragen of hij/zij kan stoppen ermee. Hierbij is het belangrijk om niet te schreeuwen als het kind de negatieve gewoonte weer toont. Straf en kritiek kunnen ervoor zorgen dat het gedrag toeneemt en dat wil je zeker niet hebben.

Zorg ervoor dat jouw kind betrokken is bij het proces.

Stel je voor dat jouw kleuter een dagje huilend naar huis komt, omdat een aantal kinderen hem/haar hebben geplaagd vanwege zijn of haar duimzuigen. Op zo een manier laat het kind je weten dat hij/zij jouw hulp wilt bij deze situatie. Ouders en verzorgers kunnen hun kinderen vragen wat zij denken dat een stop kan zetten aan de gewoontes of zelfs als de kinderen wel of niet een stop aan de gewoontes willen zetten. Op zo een manier laat je het kind ook weten dat het altijd bij jou mag met betrekking tot problemen.

Stel alternatieven voor de negatieve gewoontes.

Het is makkelijk om een stop proberen te zetten aan de negatieve gewoontes van een kind, maar dat helpt meestal niet. Wat wel helpt is als jij je kind probeert te helpen met het ontwikkelen van alternatieve gewoontes. Deze gewoontes moeten natuurlijk niet negatief zijn. Denk maar aan je handen wrijven in plaats van nagelbijten. Of zelfs spelen met je vingers in plaats van neuspeuteren. Zulke alternatieven helpen eerder vergeleken met het proberen stop te zetten aan het gedrag.

Zorg ervoor dat je pogingen tot zelfbeheersing prijst en beloont.

Tegenwoordig is het gebrek aan prijzen en belonen bij kinderen een groot probleem. Het kind kan zo voelen dat het geen nut heeft om wat wel/niet te doen. Om negatieve gewoontes te doorbreken kunnen prijzen en belonen flink helpen. Zo kan jouw kind bijvoorbeeld nagellak zetten als hij/zij een tijdje niet heeft gedaan aan nagelbijten of zelfs een ijsje krijgen als hij/zij een tijdje niet heeft gedaan aan neuspeuteren. De mate van prijzen en belonen bepaal jij zelf, maar het is belangrijk om consistent te blijven in het prijzen en belonen van een gebrek aan negatieve gewoontes.

Wees geduldig en houd vol.

Kinderen kunnen echt koppig zijn als zij er zin in hebben. Alle motivatie, alternatieven en beloningen kunnen zo goed als waardeloos gerekend worden als jouw kind niet bereid is om de slechte gewoonte achterwege te laten. Bij zulke situaties is het belangrijk om vol te houden en geduldig te zijn. Opgeven en ongeduldig raken gaat ervoor zorgen dat het doorbreken van de negatieve gewoonte moeilijker wordt. Als je doorgaat en blijft proberen, zal je de resultaten zelf zien.

Dat waren enkele tips die ik heb goedgekeurd. Als je bekend bent met mijn eerdere artikelen dan zal je heus weten dat ik de beste intenties heb voor jouw kind en jou als ouder, dus jij kan op goede resultaten rekenen indien je deze tips goed volgt. Ik zie negatieve gewoontes vaak niet als een probleem, maar ik snap dat sommige ouders liever hebben dat hun kinderen nu al stoppen met zulke gedragingen. Ik hoop dat jij hebt genoten van dit artikel en het educatief vond.

Tips bij probleemgedrag in tijd van Corona

Als koppel zal er ook een stadium zijn in het leven waar je kinderwens hebt. De vreugde om een ouder te worden en zijn is niet makkelijk om onder woorden te brengen, maar naast de vreugde en trots is er een ander aspect dat erbij komt als je een kind hebt. Dat aspect is een goede opvoeding geven aan het kind. Naast de behoeften van het fysiek lichaam, moet er ook gewerkt worden aan de psychische houding van het kind. Door externe factoren, zoals de Coronapandemie, kan het voorkomen dat er problemen optreden in het gedrag van jouw kind. Ik ben Prisca en zal je vandaag een paar tips geven hoe je lastig gedrag van jouw kind in deze Coronapandemie kan signaleren, corrigeren en voorkomen.

Impact van Corona

Corona heeft het leven van heel veel mensen ontwricht. Maakt niet uit tot welke klasse je van de maatschappij behoort. De maatregelen op de werkvloer of in het openbaar zullen door een iedereen nageleefd moeten worden. Logisch gaan de maatregelen ook impact hebben op het leven van jouw kind. Denk maar aan afstandsonderwijs, minder of geen contact met vrienden, familie en leerkrachten, geen sport en buitenactiviteiten en bovendien valse informatie over de Coronapandemie.

Voor jou als ouders is het al zwaar, want je gaat naast jouw werk en thuiswerk ook jouw kind in zijn onderwijsproces extra moeten bijstaan. Je krijgt dus meer op jouw bord en dat kan best wel enerverend zijn. Maar bij dezen ga je door alle stress moeten gaan, want jouw verantwoordelijkheden tijdens deze Coronapandemie verzaken kan probleemgedrag bij jouw kind veroorzaken.

Communiceren

Over het algemeen moeten beide ouders dezelfde zienswijze hebben om het kind wegwijs te maken. Dus eerst afstemmen met jouw partner en een voorbeeldfiguur zijn. Als ouder moet je eerst achterhalen wat en hoe jouw kind denk over de Coronapandemie. Specifieker, wat weet het kind over Corona? Hoe ziet het kind de situatie nu en later? Hopelijk heeft het kind geen verkeerde informatie, dat je ineens thuiszittend besmet kan raken met de dood als gevolg.

Tijdens communiceren zijn er altijd mensen die overdrijven of verkeerde informatie doorgeven. Zodoende wordt er onrust gezaaid. Dat kan zeer stressend zijn. Maar jij als ouder van het kind kan zulke misverstanden ophelderen door met het kind te communiceren. Kom met voorbeelden en laat het kind ook meedenken zodat ze een beter en accuraat beeld krijgen van de situatie.

De communicatie moet optimaal en regelmatig zijn, aangezien er Corona gerelateerde nieuws regelmatig wordt overgebracht via de media. Je moet ook een positief beeld over de situatie scheppen dat de ziekte verslagen kan worden door je te houden aan de maatregelen en na een tijd zal Corona niet meer bestaan. Hierdoor verminder je het angstgevoel bij ze. Als voorbeeldfiguur zal je zelf aan de Coronamaatregelen moeten houden, zodat het kind een voorbeeld van jou als ouder zal nemen en datzelfde in de praktijk zal toepassen.

Voorzieningen treffen

Je hebt verschillende type kinderen. De maatregelen tegen Corona hebben ook diverse effecten op kinderen. Zoals je eerder las, is de fysieke interactie gedurende de pandemie beperkt. Dit kan veroorzaken dat kinderen verdrietig worden, omdat ze niemand zien of energiek blijven. Dit komt, omdat ze merendeel binnenblijven. Ook hierop kan je als ouder voorzieningen treffen.

De moderne technologie maakt afstandscommunicatie mogelijk, dus je kunt jouw kind middels een Whatsapp, Messenger of Skype oproep met anderen laten communiceren. Dat zal de eenzaamheid deels verhelpen. In jouw vrije tijd kan je ze brengen om buiten te spelen, zodat ze hun energie beter kunnen benutten en ze zodoende kunnen ontspannen. Neem wel de Coronamaatregelen in acht.

Het is belangrijk dat je als ouders onthoudt dat Corona het leefpatroon van eenieder heeft ontwricht. De maatregelen die door de regeringen en overheden getroffen worden, geldt voor eenieder. Kinderen hebben ook hun eigen wereld, die je als ouder voor ze moet meehelpen creëren en onderhouden. Opvoeding, schoolwerk, thuiswerk en baan combineren is geen gemakkelijke klus. Dat is zeker wel stressend. Het is daarom van essentieel belang dat je een structuur aanbrengt. Een dagschema bijvoorbeeld kan een steentje bijdragen dat je alles wat je gepland hebt, kunt afronden. Indien je niet uitkomt, kan je altijd steun van jouw vrienden of familie inroepen. Probleemgedrag bij kinderen nalaten kan nadelig zijn voor het kind. Op een later stadium in het leven kan het kind psychische klachten hebben en zal daarvoor behandeld moeten worden. Dat zal zeker wat tijd vergen. Je kunt die dus liever voorkomen dan genezen!

Back To Top