skip to Main Content

Wat doet lastiggedrag.nl precies?

Lastiggedrag.nl biedt informatie om lastig gedrag bij kinderen te voorkomen, signaleren en te controleren. Ik probeer om zo vaak mogelijk deze website te updaten met alle nieuws en gerelateerde artikelen, zodat de bezoekers kunnen genieten van de meest actuele inhoud dat te maken heeft met lastig gedrag bij kinderen.

Waarom werd lastiggedrag.nl opgericht?

Lastiggedrag.nl werd opgericht, omdat ik mijn kennis met betrekking tot lastig gedrag bij kinderen wilde delen met elke ouder en verzorger. Voor verdere informatie kan je mijn “Over Mij” pagina bezoeken.

  • Wat houdt lastig gedrag bij kinderen in?

Lastig gedrag bij kinderen bestaat uit een heleboel kenmerken. Je kan te maken hebben met kinderen die angstig, agressief of jaloers gedrag tonen. Verder kan je ook te maken hebben met kinderen die driftbuien ervaren, weglopen, niet luisteren, stelen en nog veel meer. Lastig gedrag bij kinderen is een breed concept en jij kan jouw kennis daarover vergroten door de artikelen op deze website te lezen.

  • Wanneer moet ik lastig gedrag bij mijn kind aanpakken?

Lastig gedrag bij kinderen moet zo snel mogelijk aangepakt worden, zodat het gedrag geen verdere problemen kan veroorzaken. Vooral bij gevallen zoals stelen en het vertonen van agressief gedrag is het belangrijk om tijdig en op de juiste manier aan te pakken.

  • Mijn kind krijgt meestal ruzie met de kinderen van mijn buren. Is dit lastig gedrag?

Ja, ruzie krijgen met leeftijdsgenoten is een vorm van lastig gedrag. Ruzie krijgen is in het algemeen een teken van agressief gedrag en hierbij zou het handig zijn om het gedrag zo snel mogelijk te corrigeren. Jij kan beginnen de situatie aan te pakken door de artikelen op mijn website te lezen of je kan ook gerust contact opnemen met mij. Hiervoor verwijs ik je naar mijn “Contact Mij” pagina waar jij een contactformulier zal moeten invullen.

  • Waarom moet ik lastig gedrag bij mijn kind corrigeren? Hij/zij zal er wel overheen groeien.

De mogelijkheid bestaat dat jouw kind over zijn/haar lastig gedrag heen zal groeien, maar de kans dat dat gebeurt is echt klein. Het komt vaker voor dat kinderen die lastig gedrag vertonen dat gedrag meenemen tot in de adolescentie of zelfs volwassenheid. Om zeker te zijn dat jouw kind geen lastig gedrag meer vertoont zal je het gedrag moeten corrigeren.

  • Mijn kind huilt veel als ik zijn/haar lastig gedrag probeer te corrigeren. Wat doe ik verkeerd?

Huilen is een van de meest voorkomende verschijnselen bij het corrigeren van lastig gedrag. Meestal doen ouders/verzorgers daarbij niets verkeerd, maar ik zal je wel aanraden om tenminste de artikelen op mijn website door te nemen of contact op te nemen met mij.

  • Mijn kind is al in de vroege periode van adolescentie. Is het te laat om zijn/haar lastig gedrag te corrigeren?

Nee. Hoewel het vaak voorkomt dat kinderen hun lastig gedrag tot in de adolescentie vertonen, kan ik je verzekeren dat lastig gedrag op zo een leeftijd ook gecorrigeerd kan worden. Het is nooit te laat om te werken aan het lastig gedrag van je kind.

Back To Top