skip to Main Content

Het is mogelijk om mij in te huren. Indien jij interesse hebt in mijn persoonlijke hulp bij het aanpakken van lastig gedrag bij jouw kind, kan je het contactformulier op mijn “Contact Mij” pagina invullen. Daar kan je jouw persoonlijke informatie invullen en mij laten weten waarmee je precies hulp nodig hebt.

Ik werk met sessies die verdeeld kunnen worden in twee groepen, namelijk sessies van een half uur en sessies van een uur. Voor de sessies van een half uur vraag ik naar €100 en voor de sessies van een uur vraag ik naar €180. Meestal komt het voor dat ouders of verzorgers niet meer dan vijf sessies nodig hebben, maar indien jij naar meer sessies vraagt, doe ik het graag.

Ik vind het heel leuk wanneer mensen tijd en energie besteden aan het voorkomen en corrigeren van lastig gedrag bij kinderen, omdat het laat zien dat ze om hen geven. Ik ben er zeker van dat jij het lastig gedrag van jouw kind al zat bent en dat jij om die reden mijn website hebt bezocht, maar ik wil je laten weten dat lastig gedrag altijd gecorrigeerd kan worden. Als het lezen van de artikelen op deze website je niet helpen, kan je altijd contact opnemen met mij en mij zelfs inhuren om jou te helpen met het lastig gedrag van je kind.

Het komt vaker voor dat lastig gedrag om een bepaalde reden vertoont wordt en als jij de reden voor dit lastig gedrag kent, kan jij het gedrag op de juiste manier corrigeren en ook andere vormen van lastig gedrag voorkomen. Daarbij zal ik je helpen, zodat je niet te veel op het pad struikelt. Natuurlijk zal je wat fouten maken op zo een reis, maar die fouten worden gemaakt, zodat je een betere verstand hebt voor dit onderwerp. Het beste paard struikelt wel eens en ik geef met trots toe dat ik ook fouten maakte toen ik begon met het corrigeren van lastig gedrag van mijn kind, Bianca. Nadat ik het lastig gedrag bij Bianca corrigeerde, toonde ze geen enkele andere vormen van lastig gedrag, omdat ik wist hoe ik dit soort gedrag moest voorkomen. Ik kan dus uit persoonlijke ervaring zeggen dat mijn kennis en tips werken. Jij kan lastig gedrag bij jouw kind ook corrigeren en voorkomen door mij in te huren. Doe dit tijdig, zodat je zo snel mogelijk het gedrag van je kind kan aanpakken.

Vooral bij extreme vormen van lastig gedrag kan ik behulpzaam. Kinderen die agressief gedrag tonen, stelen of brutaal zijn moeten erop gewezen worden dat hun gedrag niet acceptabel is en dat zij een verandering eraan moeten brengen. Natuurlijk moet dit op de juiste wijze gedaan worden. Met de sessies die ik biedt kan jij het lastig gedrag van jouw kind op een vriendelijke en liefdevolle manier aanpakken. Ik vind dat er altijd met liefde en respect gewerkt moet worden als het om kinderen gaat. Mensen die op een tegengestelde manier werken met kinderen hebben er vaak genoeg spijt van. Huur mij in, zodat de juiste technieken toegepast kunnen worden bij het aanpakken van lastig gedrag van jouw kind.

Ik dank jou dat jij deze pagina hebt gelezen. Het toont aan dat jij serieus bent bij het aanpakken van het lastig gedrag van jouw kind en voor zulke ouders en verzorgers zal ik altijd tijd maken. Mijn tijd en energie besteed ik nu voltijds aan deze website en de ouders en verzorgers die contact opnemen met mij. Jij kan me dus zien als een professional die weet wat zij doet. Ik hoop om snel van je te horen, zodat wij samen het lastig gedrag van jouw kind kunnen aanpakken.

Back To Top