skip to Main Content

Tips bij probleemgedrag in tijd van Corona

Als koppel zal er ook een stadium zijn in het leven waar je kinderwens hebt. De vreugde om een ouder te worden en zijn is niet makkelijk om onder woorden te brengen, maar naast de vreugde en trots is er een ander aspect dat erbij komt als je een kind hebt. Dat aspect is een goede opvoeding geven aan het kind. Naast de behoeften van het fysiek lichaam, moet er ook gewerkt worden aan de psychische houding van het kind. Door externe factoren, zoals de Coronapandemie, kan het voorkomen dat er problemen optreden in het gedrag van jouw kind. Ik ben Prisca en zal je vandaag een paar tips geven hoe je lastig gedrag van jouw kind in deze Coronapandemie kan signaleren, corrigeren en voorkomen.

Impact van Corona

Corona heeft het leven van heel veel mensen ontwricht. Maakt niet uit tot welke klasse je van de maatschappij behoort. De maatregelen op de werkvloer of in het openbaar zullen door een iedereen nageleefd moeten worden. Logisch gaan de maatregelen ook impact hebben op het leven van jouw kind. Denk maar aan afstandsonderwijs, minder of geen contact met vrienden, familie en leerkrachten, geen sport en buitenactiviteiten en bovendien valse informatie over de Coronapandemie.

Voor jou als ouders is het al zwaar, want je gaat naast jouw werk en thuiswerk ook jouw kind in zijn onderwijsproces extra moeten bijstaan. Je krijgt dus meer op jouw bord en dat kan best wel enerverend zijn. Maar bij dezen ga je door alle stress moeten gaan, want jouw verantwoordelijkheden tijdens deze Coronapandemie verzaken kan probleemgedrag bij jouw kind veroorzaken.

Communiceren

Over het algemeen moeten beide ouders dezelfde zienswijze hebben om het kind wegwijs te maken. Dus eerst afstemmen met jouw partner en een voorbeeldfiguur zijn. Als ouder moet je eerst achterhalen wat en hoe jouw kind denk over de Coronapandemie. Specifieker, wat weet het kind over Corona? Hoe ziet het kind de situatie nu en later? Hopelijk heeft het kind geen verkeerde informatie, dat je ineens thuiszittend besmet kan raken met de dood als gevolg.

Tijdens communiceren zijn er altijd mensen die overdrijven of verkeerde informatie doorgeven. Zodoende wordt er onrust gezaaid. Dat kan zeer stressend zijn. Maar jij als ouder van het kind kan zulke misverstanden ophelderen door met het kind te communiceren. Kom met voorbeelden en laat het kind ook meedenken zodat ze een beter en accuraat beeld krijgen van de situatie.

De communicatie moet optimaal en regelmatig zijn, aangezien er Corona gerelateerde nieuws regelmatig wordt overgebracht via de media. Je moet ook een positief beeld over de situatie scheppen dat de ziekte verslagen kan worden door je te houden aan de maatregelen en na een tijd zal Corona niet meer bestaan. Hierdoor verminder je het angstgevoel bij ze. Als voorbeeldfiguur zal je zelf aan de Coronamaatregelen moeten houden, zodat het kind een voorbeeld van jou als ouder zal nemen en datzelfde in de praktijk zal toepassen.

Voorzieningen treffen

Je hebt verschillende type kinderen. De maatregelen tegen Corona hebben ook diverse effecten op kinderen. Zoals je eerder las, is de fysieke interactie gedurende de pandemie beperkt. Dit kan veroorzaken dat kinderen verdrietig worden, omdat ze niemand zien of energiek blijven. Dit komt, omdat ze merendeel binnenblijven. Ook hierop kan je als ouder voorzieningen treffen.

De moderne technologie maakt afstandscommunicatie mogelijk, dus je kunt jouw kind middels een Whatsapp, Messenger of Skype oproep met anderen laten communiceren. Dat zal de eenzaamheid deels verhelpen. In jouw vrije tijd kan je ze brengen om buiten te spelen, zodat ze hun energie beter kunnen benutten en ze zodoende kunnen ontspannen. Neem wel de Coronamaatregelen in acht.

Het is belangrijk dat je als ouders onthoudt dat Corona het leefpatroon van eenieder heeft ontwricht. De maatregelen die door de regeringen en overheden getroffen worden, geldt voor eenieder. Kinderen hebben ook hun eigen wereld, die je als ouder voor ze moet meehelpen creëren en onderhouden. Opvoeding, schoolwerk, thuiswerk en baan combineren is geen gemakkelijke klus. Dat is zeker wel stressend. Het is daarom van essentieel belang dat je een structuur aanbrengt. Een dagschema bijvoorbeeld kan een steentje bijdragen dat je alles wat je gepland hebt, kunt afronden. Indien je niet uitkomt, kan je altijd steun van jouw vrienden of familie inroepen. Probleemgedrag bij kinderen nalaten kan nadelig zijn voor het kind. Op een later stadium in het leven kan het kind psychische klachten hebben en zal daarvoor behandeld moeten worden. Dat zal zeker wat tijd vergen. Je kunt die dus liever voorkomen dan genezen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top