skip to Main Content

Los van lastiggedrag.nl zijn er een aantal websites die zich bezighouden met informatie om lastig gedrag bij kinderen te voorkomen, signaleren en te corrigeren. Hierbij bestaat er een probleem: Hoe ga jij weten dat de websites die jij hebt bezocht de moeite waard zijn? Ik ben hier om je zoektocht wat te vergemakkelijken. Mijn naam is Prisca van lastiggedrag.nl en ik zal je vertellen over enkele websites die goede adviezen bieden omtrent lastig gedrag bij kinderen. Lees maar verder.

  • Opvoeden.nl

Opvoeden.nl kan je beschouwen als een zogenaamde “package deal”, omdat deze website informatie biedt over alles omtrent zwangerschap, opvoeden en opgroeien. Vooral nieuwe moeders kunnen deze website bezoeken, sinds de informatie die daar beschikbaar is ook gericht is op hen. Er zijn ook  een heleboel artikelen over lastig gedrag en hoe je dat kan voorkomen en corrigeren. Opvoeden.nl heeft het werk van de ouder wat makkelijker gemaakt met alle informatie die zij beschikbaar stellen voor het publiek.

  • Gedragsproblemenindeklas.nl

De naam van deze website zegt voldoende. Het houdt zich namelijk bezig met gedragsproblemen in de klas. Ouders en verzorgers zijn niet de enigen die te maken hebben met lastig gedrag van kinderen. Docenten moeten voor een aantal uren per dag werken met kinderen en als deze kinderen lastig gedrag tonen in de klas, wordt het werk van de docent moeilijker. Docenten die zich in zulke scenario’s bevinden zullen alle hulp nodig hebben die zij krijgen. Gelukkig bestaan er sites zoals gedragsproblemenindeklas.nl die alle informatie bieden over hoe de docent lastig gedrag bij kinderen kan voorkomen, signaleren en corrigeren.

  • Richtlijnenjeugdhulp.nl

Deze website werd opgericht op initiatief van het Nederlands Instituut voor Psychologen, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Richtlijnenjeugdhulp.nl houdt zich bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor jeugdprofessionals en bovendien ondersteunt het ook bij de invoering ervan. Jeugdprofessionals hebben interacties met heel veel kinderen dus de kans is groot dat een deel van de kinderen lastig gedrag tonen. Voor de jeugdprofessional is deze site een redder in nood, omdat alle informatie omtrent lastig gedrag richtlijnen kent die de jeugdprofessional makkelijk kan toepassen.

  • Klasvanjuflinda.nl

Deze website heeft ook te doen met gedragsproblemen in de klas en het beste ervan is de dat de oprichter van de site, Linda, al tien jaar bezig is met de website. Klasvanjuflinda.nl inspireert zo lang al de leerkrachten uit de onderwijs en de middenbouw. Het enthousiasme waarmee alle inhoud wordt geschreven is duidelijk te zien in de manier waarop er geschreven wordt, dus ik kan er zeker van zijn dat deze website jou zal helpen met alles omtrent lastig gedrag bij kinderen, of het nou in de klas is of thuis.

Dat waren enkele websites die informatie bieden over lastig gedrag bij kinderen. Deze websites heb ik zelf goedgekeurd, dus jij kan er zeker van zijn dat je goede adviezen zal vinden bij allemaal. Het lastig gedrag van kinderen voorkomen en corrigeren vereist veel tijd en energie en ik ben blij dat jij zulke sites bezoekt, zodat jouw kind niet meer hoeft te maken met lastig gedrag en de gevolgen die daaraan verbonden zijn. Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je altijd contact opnemen met mij via de “Contact Mij” pagina. Ik ben Prisca en ik doe je de groet.

Back To Top